Selkeä enemmistö kannattaa kaivosta

75 prosenttia kolarilaisista kannattaa, 19 prosenttia vastustaa.

Suurin osa kolarilaisista kannattaa Hannukaisen kaivoksen avaamista Luoteis-Lapin teettämän mielipidekyselyn perusteella. Kyselyn teki Tietoykkönen Oy, ja siihen vastasi 250 Kolarissa kirjoilla olevaa äänestysikäistä henkilöä. Kolme neljästä mielipidekyselyyn vastanneesta kannatti kaivoksen avaamista. Viisi prosenttia vastaajista ei halunnut kertoa kantaansa, ja vajaa viidennes vastusti kaivosta.
Tutkimusmenetelmänä käytettiin henkilökohtaisia haastatteluja. Haastattelut tehtiin puhelimitse tietokoneohjattua puhelinhaastattelujärjestelmää käyttäen.
Haastattelutyön suorittivat Tietoykkönen Oy:n omat koulutetut tutkimushaastattelijat. Suunniteltu otoskoko toteutui, sillä haastatteluja tehtiin yhteensä 250 maaliskuun 8.–14. päivän välisenä aikana.
Otantamenetelmänä käytettiin satunnaisotannan ja kiintiöpoiminnan yhdistelmää. Otoksessa kiintiöitiin vastaajien sukupuoli ja ikä. Lisäksi haastatteluaineisto painotettiin tilastollisesti vastaamaan Kolarin väestöä näiden kriteerien suhteen. Otantalähteenä käytettiin sähköistä yhteystietohakemistoa.
Tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu/tiedonkeruu/analysointi) laadunhallinta noudattaa SFS-ISO 20252:2013 laatustandardia.

Lue haastattelututkimuksen tarkemmat tulokset Luoteis-Lapista!

Lisää uutisia

UUSI PALVELU TUNTURI-LAPISSA!