Hannukaisen hyödyt miljoonatasoa

PTT:n tutkimuksen perusteella Kolari hyötyisi 507 miljoonan palkkatulot.

Palkkavirtojen perusteella Kolarin Hannukaisen kaivos olisi kunnalle kannattava, vaikka se tarkoittaisi matkailun liikevaihdon pienenemistä. Tämä selviää Pellervon taloustutkimuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteisraportista.
Tutkimuksen perusteella Kolarissa matkailualan menetykset jäisivät vähäisemmiksi kuin esimerkiksi Sotkamossa ja Kuusamossa, jonne suunnitellaan kultakaivosta noin kymmenen kilometrin päähän Rukalta.
Matkailualan työllisyys laskisi Hannukaisen kaivoksen toiminnan aikana 145 henkilötyövuotta, ja matkailualan palkkasumma noin kuusi miljoonaa euroa, arvioivat tutkimukseen osallistuneet matkailualan toimijat. Palkkaveroissa matkailualan menetys olisi miljoona euroa.
Kaivos kuitenkin tuottaisi 5040 henkilötyövuotta ja palkkatuloja syntyisi 513 miljoonaa euroa, jolloin palkkatulojen netto olisi 507 miljoonaa euroa.
Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkija Jyri Hietala muistuttaa, että kaivoksen hyödyt perustuvat ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tavoitepalkkoihin ja -toiminta-aikoihin. Kaivoksen heikko kannattavuus tai ympäristöhaitat voivat keikauttaa kokonaishyödyn negatiiviseksi.
Tutkimuksessa ei selvitetty Ylläksen mahdollisia maisemahaittoja.

Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen kritisoi tutkimusta tuoreeltaan. Hän arvioi, että kielteiset vaikutukset matkailulle ovat todennäköisesti arvioitua suuremmat etenkin Kuusamossa.
– Ylläksellä maisema-, pöly-, ja meluhaitat voivat karkottaa matkailijoita. Sinne suunnitellun Hannukaisen kaivoksen etäisyys kansallispuistoon on vain kahdeksan kilometriä. Avolouhos tulee näkymään Yllästunturin ja siis kansallispuiston eteläpään tuntureiden huipuille ja länsirinteille.
Neljäsosa PTT:n kyselytutkimukseen osallistuneista matkailuyrittäjistä vastusti Hannukaisen hanketta ja viidennes kannatti.
– Se mikä on merkittävää meidän tutkimuksessa on, että yli viiskymmentä prosenttia yrittäjistä oli sitä mieltä, että jos kaivoksen haittoja pienennetään, he voisivat kannattaa kaivosta, Hietala sanoo.
Kyselytutkimukseen osallistui neljäkymmentä matkailualan yrittäjää.
Metsäntutkimuslaitoksen paikallisille tekemä kyselytutkimus kerättiin myöhemmin, ja siinä Hannukaisen vastustus oli tiukempaa.
Hannukaisen kaivoshanke on tällä hetkellä jäissä Northland Resourcesin huonon taloustilanteen vuoksi. Kunta pysäytti kaavoitusprosessin loppukesästä.

Maija Muhonen

Lisää uutisia

UUSI PALVELU TUNTURI-LAPISSA!