Muonion kunnanjohtajan valinnasta valitus

Lasse Peltonen on Muonion uusi kunnanjohtaja.

Kunnanhallitus antaa vastineen valitukseen ensi maanantaina. Lasse Peltonen aloitti työt kunnanjohtajana maanantaina.
Muonion kunnanvaltuutettu Matti Myllykangas on tehnyt kunnanjohtaja Lasse Peltosen valinnasta valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja pyytänyt oikeutta kumoamaan kunnanjohtajan valinnan. Myllykangas pitää valtuuston päätöstä käsittelytapansa ja vaillinaisten tietojen antamisen vuoksi moitittavana.
Tiistaina työt aloittanut kunnanjohtaja ottaa valituksen tyynesti. Ensimmäinen viikko on alkanut kunnanhallituksen kokouksen valmistelulla ja kunnan toimialoihin ja henkilöstöön tutustumalla.
– Eihän se ole sinänsä mitenkään outoa, että tällaisesta valinnasta valitetaan. Tässä täytyy vain osoittaa, että Muonio on tehnyt oikean valinnan, Peltonen sanoo.
Myllykangas vetoaa siihen, että valinta poikkesi hänen mukaansa hakuilmoituksen edellytyksistä. Muonion kunnanvaltuusto valitsi maaliskuun alussa Peltosen selkeästi 13 äänellä kunnanjohtajaksi. Myllykankaan mukaan seitsemän ääntä saaneella Hannu Kuuselalla on enemmän hallinnollista kokemusta kunta-alalta.
Lisäksi Myllykangas pitää puutteellisena sitä, että esitykset kunnanjohtajasta tulivat valtuuston kokouksessa yksittäisiltä valtuutetuilta ilman perusteluja, eivätkä kaikki valtuutetut saaneet tietoa soveltuvuustestien tuloksista, vaan tieto annettiin haastatteluryhmän jäsenille, jotka lähettivät tietoa eteenpäin omalle ryhmälleen.
Sosiaalijohtajan valmistelemassa kunnanhallituksen vastineessa todetaan, ettei syy hakuajan pidentämiseen ollut puuttuva hallinnollinen kokemus, vaan päätöksessä toivottiin enemmän hakijoita, joilla kokemusta olisi.
Kunnanhallituksen esityslistan mukaan hallitus voi ottaa kunnanjohtajan virkaan siihen asti, kun valitus on ratkaistu. Kunnanhallitus käsittelee viranhoitoa ja lausuntoa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle maanantaina kokouksessaan. Todennäköisesti asian esittelee kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Maija Muhonen

Lisää uutisia

UUSI PALVELU TUNTURI-LAPISSA!