Ely-keskus valitti Olosjärven ympäristöluvasta

Lapin ely-keskus on jättänyt maanantaina Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen Olosjärven ajoradan ympäristöluvasta. Wintertestcenter Service Oy sai Muonion kunnalta maaliskuun alussa ympäristöluvan radalle, mutta luvasta on tehty jo useita valituksia.
Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Tiina Kämäräinen kertoo, että valituksessa on kaksi ympäristönsuojelulakiin perustuvaa pääkohtaa.
– Olosjärvi on kaavoitettua aluetta. Siellä on osayleiskaava voimassa, ja tämä toiminta vaikeuttaa kaavan toteuttamista. Toinen kohta liittyy vaikutusten arviointiin.
Lapin elykeskus arvioi, ettei alueella ole tehty riittävää Natura-arviointia, ja vaikutusten arviointi on jätetty ympäristönsuojelulain vastaisesti myöhemmin tehtäväksi. Lisäksi ely-keskus arvioi, että ympäristölupaan liitetylle töiden aloittamisluvalle ei ole esitetty ympäristönsuojelulain mukaisia perusteita.
– Meidän hallussamme olevien asiakirjojen perusteella toiminnan harjoittaja ei ole tätä hakenut. Meidän näkemyksemme mukaan viranomainen ei voi oma-aloitteisesti myöntää aloittamislupaa, Kämäräinen sanoo.
Olos-Särkijärvi-Torassieppi-osayleiskaavassa Olosjärvi on merkitty maa- ja metsätalouskäyttöön. Lisäksi alueella on matkailullista arvoa, ja ajoradan rakentaminen kaventaisi järven virkistys- ja matkailukäyttöä.
Jotta ympäristönsuojelulain perusteet toimintojen sijoittamiselle olisivat täyttyneet, olisi Olosjärven alueella pitänyt muuttaa ensin kaavaa ja vasta sitten hakea ajoradalle ympäristölupaa.
Ajoradalla oli tarkoitus järjestää lyhyitä liukkaan kelin ajokursseja.

Maija Muhonen

Lisää uutisia

UUSI PALVELU TUNTURI-LAPISSA!