Ksantaattien määrä vähenee, mutta kuinka paljon?

Kaivosyhtiö arvioi voivansa vähentää ksantaattien määrää kolmannekseen alkuperäisestä, asiantuntijan mukaan laskelmissa on virhe.

Hannukaisessa tehtiin koelouhintaa viime
kesänä, josta saatiin malmia koerikastukseen.

Kaivosyhtiö Hannukainen Mining jätti viime viikolla Aluehallintovirastolle täydennyksen ympäristölupahakemukseensa. Yhtiö arvioi, että projektissa käytettyjen vaahdotuskemikaali ksantaattien määrä tippuisi 2000 tonniin vudoessa, ja samalla rikkihapon ja sammutetun kalkin käyttötarve kasvaisivat kaksinkertaisiksi. Aiemmin lupahakemuksessa arvioitiin, että ksantaatteja käytettäisiin vuodessa 5745 tonnia.
Yhtiön laskelmissa on diplomi-insinööri Leif Ramm-Schmidtin mukaan laskentavirhe.
Geologian tutkimuslaitos GTK laski Hannukainen Miningille koerikastuksen osaprosesseissa tarvitut ksantaattimäärät kahdella eri tavalla, minkä perusteella konsulttiyhtiö Pöyry arvioi ksantaattien määrän. Ramm-Schmidtin mukaan laskelmissa on käytetty prosessivaiheen määrän sijaan malmimäärän perusteella laskettuja kulutuslukuja, jotka ovat pienemmät kuin prosessivaiheittaiset luvut.
Esimerkiksi pyriitin esivaahdotuksen kohdalla ympäristölupahakemuksen vastineessa arvioidaan ksantaatin tarve 136 grammaksi per prosessivaiheeseen syötetty malmitonni. Kyseinen luku on on GTK:n luvuissa malmimäärän perusteella arvioitu määrä, ja todellinen prosessivaiheen perusteella arvioitu määrä on 269 grammaa.
Ramm-Schmidt arvioi ksantaattien todelliseksi käyttömääräksi 3700 tonnia, kun luvut korjataan oikeiksi.
Hannukainen Mining aikoo tarkistaa Pöyryn tekemät laskelmat.
– Tämä täytyy tarkistaa konsultin kanssa. On hyvä, että näitä asioita tulee esille, Hannukainen Miningin ympäristöinsinööri Maria Mäntylä sanoo.

Hannukainen Mining tutkitutti Itä-Suomen yliopistossa koerikastusvedestä niiden ksantaattimääriä. Tulosten perusteella kaivoksesta lähtevän purkuveden ksantaattipitoisuus olisi suurimmillaan alle mikrogramma litrassa. Ksantaattipitoisuus laskettiin yhtiön mukaan ilman hajoamista.
Rautuvaaran selkeytysaltaasta lähtevän veden ksantaattipitoisuus taas olisi suurimmillaan 0,02 milligrammaa litrassa, jolloin Muonionjoen ksantaattipitoisuus jäisi alle mikrogrammaan litrassa myös hetkellisen, poikkeuksellisen alivirtauman aikaan.
Mäntylän mukaan näytteitä säilytettiin kylmässä, ja ne analysoitiin mahdollisimman pian, koska ksantaaattien hajoavuus oli tiedossa.
Ramm-Schmidt ei usko, että tulos vertautuu tilanteeseen talvella, koska koerikastus tehtiin lämpimissä olosuhteissa.

Maija Muhonen

Lisää uutisia

UUSI PALVELU TUNTURI-LAPISSA!