Selvitys: Metsähallituksen on joustettava

Matkailuyrittäjät toivovat, että nyt päästään oikeasti neuvottelemaan.

Maanmittauslaitoksen entisen pääjohtaja Jarmo Ratian tekemä selvitys Metsähallituksen maanvuokrauksesta Lapin matkailualueilla on valmistunut. Selvitykseen ollaan tyytyväisiä ministeriössä, ja myös matkailuyrityksissä.
Ratia esittää, että Keskuskauppakamarin kiinteistöarvioijat arvioisivat käyvän hinnan niin, että molemmat osapuolet nimeävät yhden kiinteistöarvioijan. Toiseksi Metsähallituksen tulisi joustaa tuottovaatimuksesta ja eriyttää se metsätalousomaisuuden tuottovaatimuksesta, ja kolmanneksi Maa- ja metsätalousministeriön täytyy tulos- ja omistajaohjauksen keinoilla täsmentää, mikä on Metsähallituksen rooli Lapin matkailun kehittämisessä.
Ratian näkemyksen mukaan ehdotukset voivat laskea jonkin verran Metsähallituksen vuokratuottojen määrää, mutta että sillä on vain marginaalinen merkitys valtiontaloudelle.
– Lapin aluetalouden kannalta on tietysti tärkeää, että Metsähallituksen yhteistyö yrittäjien kanssa saadaan toimivaksi, mitä se tällä hetkellä ei ole, todetaan selvityksen lopuksi.
Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentaustan mielestä selvitys on tasapuolinen. Tärkein asia on hänen mukaansa on tuottovaatimuksista joustaminen, ja niiden irrottaminen metsätalouden tuottovaatimuksesta.
– Se avaa keskustelun siitä, miten arvotetaan eri käyttötarkoituksiin maata, ja että sitä arvioitaisiin tapauskohtaisesti, hän uskoo.
Tähän mennessä tuottovaatimukset ovat olleet tiukat ja neuvottelu olematonta, ja Metsähallitus on yrittäjien mielestä vain sanellut korotukset. Ylläksellä Metsähallituksen Masterplanin on myös koettu puuttuvan liikaa yritysten liiketoimintaan.
Myös Maa- ja metsätalousministeriössä selvitysmiehen ehdotuksia pidetään varteenotettavina.
– Suomella ei ole varaa jättää matkailun kehittämisestä saatavia aluetalousvaikutuksia hyödyntämättä, maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen kommentoi selvitystä ministeriön tiedotteessa.

Jonna Niinikangas

Lisää uutisia

UUSI PALVELU TUNTURI-LAPISSA!