Kolarin lentolaskennassa havaittiin ennätysmäärä hirviä

Luken lentolaskennassa saatiin tarkkoja hirvihavaintoja. Kuva: Petri Timonen

Tarkempi kartoitus-tapa tuotti tupla-arvion edellisvuosiin verrattuna. Kannannousu tulee näkymään lupaesityksissä.
Kolarissa tehdyissä Luonnonvarakeskuksen helikopterilentolaskennoissa havaittiin 228 hirveä tammikuussa.
Tarkat laskelmat hirvitiheydestä valmistuvat tänään. Karkean arvion talvehtivasta hirvikannasta saa kertomalla laskennan tuloksen neljällä. Karkeasti arvioiden Kolarissa talvehtisi siis reilu 900 hirveä. Kunnan tavoitehirvikanta on 518 hirveä.
Arvio on suuri verrattuna Kolarin riistanhoitoyhdistyksen viime vuonna tekemään lentolaskentaan, jonka perusteella talvikanta oli noin viisisataa hirveä.
Kolarin riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Raimo Kumpurinne arvioikin, että yhdistys hakee selvästi edellisvuotta enemmän hirvilupia. Viime vuonna lupia oli 276, ja niistä käytettiin 96 prosenttia.
– Periaatteessa varmaan 50 prosenttia nousee esitys viime vuoden lupamäärästä, Kumpurinne laskee.
Lupamääristä päättää Riistakeskus, jolle riistanhoitoyhdistykset toimittavat esityksensä. Päätökset tehdään huhtikuussa.
Tutkija Antti Paasivaara Luonnonvarakeskukselta kertoo, että laskennat tehtiin Kolarissa ja Muoniossa kahden kilometrin välein kulkevia linjoja pitkin.
– Aika tiukka kampa, kattava otos. Karkeasti neljäsosa alueesta tulee katettua, hän sanoo.
Paasivaaran mukaan lentolaskentojen tulokset voivat riippua monesta asiasta. Joskus laskemiseen vaikuttaa sattuma, mutta myös kulkuväline: helikopterilla hirvet ehditään havaita paremmin kuin lentokoneesta.
– Yksi mikä on merkittävintä, ne lensi nyt poikkisuunnassa, kun aiemmin lennettiin pohjois–etelä-suunnassa, Kumpurinne arvioi.
Riistanhoitoyhdistyksen oma viimetalvinen laskenta tehtiin noin viiden kilometrin välein, ja etelä–pohjois-suunnassa.
– Lentolaskenta on varmaan sattunut silloin huonoon aikaan, hirviä ei ole nähty, Kumpurinne pohdiskelee.

Muonion lentolaskennassa havaittiin 58 hirveä. Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Juha Niemelä kertoo, että tulos täsmää melko hyvin yhdistyksen havaintojen kanssa.
– Tuo talvikanta on jonkin verran pienentynyt, mutta meillä on aina ollut pieni talvikanta. Meillä on aika kova tuo muuttoliike, Niemelä sanoo.

Maija Muhonen

Lisää uutisia

UUSI PALVELU TUNTURI-LAPISSA!