Pohjavesialueita ei vielä muuteta

Lapin ely-keskus otti lisäaikaa Kolarin Hannukaisen pohjavesialueiden luokitukselle.

Kolarin Hannukaisen pohjavesialueista voi vielä vuoden loppuun asti esittää mielipiteitä. Lapin ely-keskus jatkoi lausuntoaikaa.
Useiden mielipiteiden mukaan pohjavesialuetta ei pitäisi poistaa, jottei kaivos pääsisi pilaamaan pohjavettä. Myös kaivoksen puolustajat ovat olleet yhteydessä ely-keskukseen.
– Asiasta on tullut paljon palautetta. Sitä pitää vielä miettiä ja tarkistaa, että meillä on kaikki tiedot. Odottelemme vielä lisää palautetta ja mahdollisesti niiden mukana tulevia selvityksiä, jotka otetaan huomioon alueiden luokittelussa, ely-keskuksen suunnittelija Anne Lindholm sanoo.
Lindholm korostaa, että lähtökohtana alueiden luokittelussa on niiden soveltuminen vedenhankintaan.
– Kaivoshanke tai muut maankäyttöön liittyvät asiat eivät vaikuta pohjavesiluokitukseen. Luokitus tehdään puhtaasti hydrogeologisen tiedon pohjalta.
Veden laatu ei aina ole este alueen käytölle. Useimmiten peruste muuttaa luokitusta on alueen veden riittävyys, mikäli alueelta alettaisiin pumpata juomavettä.
– Pääsääntöisesti ihmisten toiminnan pilaamat pohjavesialueet pyritään kunnostamaan, Lindholm sanoo.
Veden luontainen sulfaattipitoisuus vaikuttaa kuitenkin veden käyttömahdollisuuksiin. Kuervaaran pohjavesialueella, jota ely-keskus esitti poistettavaksi luokituksesta, maaperä on luonnostaan sulfaattipitoista. Pitoisuus on alueen eteläosassa hieman pienempi kuin alueen pohjoisosassa, missä ennen oli kaivostoimintaa. Ely-keskus katsoi, että alue soveltuu huonosti vedenhankintaan luontaisen sulfaattipitoisuutensa vuoksi.
– Jos sieltä (Kuervaaran alueelta) alettaisiin pumpata vettä jatkuvasti, on vaarana, että sulfaatit lähtisivät liikkeelle alueen pohjoisosasta.
Ely-keskus tutkii vielä tarkemmin Kolarin Saivojärven pohjavesialueen tilannetta. Saivojärvellä on kaksi pohjavesialuetta, jotka on tarkoitus yhdistää. Lisäksi ne saanevat luokan 2E.
Lapissa on parituhatta pohjavesialuetta, joista vanhan kolmosluokan alueita on 1700.
– Me keskitytään nimenomaan näihin kolmosluokan kohteisiin, koska niiden status on epäselvä: soveltuuko ne vedenhankintaan vai eikö sovellu, Lindholm sanoo.
Ensi vaiheessa noin 140 pohjavesialueen luokitusta muutettiin keväällä. Tämän jälkeen kartoituksia jatketaan kunta kerrallaan.

Maija Muhonen

Lisää uutisia

UUSI PALVELU TUNTURI-LAPISSA!