Digihelpotusta arkeen

12.10.2017

Geronomi Kati Huttunen aloitti kirjaston hallinnoiman Meän digiloikka -hankkeen työntekijänä vanhalla sairaalalla, jossa on Kolarin hankkeiden koti.

Voi mahoton, miten paljon lappuja sulla on täällä. Mitäs tekoa näillä on?
– Ne on osa tätä hankkeen suunnitelmaa, toimintastrategiaa. Se on vähän kesken vielä. Niitäkö tuijottaa tuossa seinässä, niin voi keksiä aina jotain uutta.
Mikä on Meän digiloikka -hankkeen tavoite?
– Tavoite on, että tuodaan tekniikkaa lähelle käyttäjää, ja autetaan ottamaan se ohjatusti haltuun. Että teknologiset apuvälineet tulisi tutummaksi. Pääsääntöisesti kohderyhmänä on ikäihmiset ja toimintarajoitteiset kuntalaiset, mutta totta kai muutkin, jotka tuntevat tarvitsevansa apua.
Miten kirjasto liittyy hankkeeseen?
– Idea lähti siitä, että ihmiset ovat menneet kirjastoon ja kysyneet neuvoa, miten tätä ja tätä käytetään.
– Apuvälineitä voi hankkeen edetessä hakea kirjastokortilla kirjastosta lainaan. Lainaamalla voi kokeilla, olisiko apuvälineestä omassa arjessa hyötyä ja kannattaako sitä ostaa omaksi. Osa laitteista ostetaan kirjastoon ja uskon, että ne jää sinne lainattaviksi.
– Tämä on kirjaston hanke, jota viedään matalan kynnyksen periaatteella eteenpäin. Kirjastoauto tavoittaa syrjäkylätkin
Mitä esimerkiksi tulee lainattavaksi?
– No suunnitteilla on muun muassa tabletteja, videopuhelulaitteita, kuvapuhelimia ja älykalentereita.
– Olen ollut kotipalvelussa töissä, niin on ajatusta siitä, mistä voisi olla hyötyä.
Millä tavalla laitteiden käyttöä testataan?
– Tarkoitus on perustaa asukasraati ja pilotointiryhmiä eri alueille: nopean kuituverkon, mobiiliverkon ja heikon kuuluvuuden alueelle. Tutkitaan, mitä haasteita niihin liittyy, ja tuleeko siellä ilmi, ettei jostakin laitteesta ole hyötyä. Jännä nähdä, miten ne otetaan vastaan.
– Monella vanhuksella on lapset kaukana, ulkomaillakin, niin olisi näppärä piettää yhteyttä. Ja laitteilla voi nähdä ihmisen kasvot, niin omaisetkin näkee ikäihmisen voinnin paremmin.
– Sukupolven välistä yhteistyötä on tarkoitus viritellä. Nuoret ovat taitavia uuden tekniikan käyttäjiä. Jos he tulisivatkin ohjaukseen mukaan, se olisi ikäihmisillekin mielekkäämpää, ja rikasta yhteistyötä puolin ja toisin.
Teettekö yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa?
– Yhtenä osa-alueena tuetaan kotona asumista. Kotipalvelun kanssa varmasti, koska he liikkuvat kentällä. Matkan varrella yhteistyötä tehdään varmasti monien kanssa.
Hanke kestää ensi vuoden elokuun loppuun, miten toiminta jatkuu?
– Laitteet jäävät kirjastoon lainattaviksi, ja ohjaus niiden käyttöön tulee myös sitä kautta.

Jonna Niinikangas