10.08.2017 Hannukaisen koelouhinnasta valitus

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Hannukainen Mining Oy:lle myöntämästä koetoimintaluvasta on jätetty useampia valituksia Vaasan hallinto-oikeuteen. Asiaa ei ole vielä käsitelty, ja koelouhinta on jo alkanut pintamaiden poistolla.
– Avin päätöksessä lukee, että se on toimeenpanokelpoinen valituksista huolimatta. Myös Avi antoi hallinto-oikeudelle vastineen valitukseen, jossa se totesi, ettei se anna aihetta päätöksen muuttamiseen, kaivosyhtiön päägeologi Jouko Pakarinen sanoo.
Yksi valittajista Vesiluonnon puolesta ry esittää, että koelouhinnan irroittaman louheen kuoppaaminen takaisin louhokseen on ongelmallista, koska se ei estäisi kiveä rapautumasta.
– Tavallisesti siellä on savikerroksia välissä, mutta ei ole esitetty, että ne laitettaisiin samalla lailla takaisin. Se voi olla vaikea tehdä, yhdistyksen puheenjohtaja Jari Natunen sanoo.
Natunen on sitä mieltä, että koetoiminnan ympäristöselvitykset on huonosti tehty, ja sitä, mihin kuivatusvedet lopulta päätyvät ei tiedetä.
– Oma käsitykseni on, että Laurinojaan, joka on jo osa Natura-vesistöä, Natunen sanoo.
Avin päätöksen mukaan taas merkittävää rapautumista ei tapahdu pohjaveden pinnan alla.
– Teorioita voi pyöritellä, mutta louhosmäärä on hyvin pieni, ei se käytännössä vallitsevaa tilannetta muuta, Pakarinen sanoo.
Avi ei edellytä ympäristönsuojelulain mukaista vakuutta koelouhintaan, myös sitä pidetään Vesiluonnon puolesta ry:n jättämässä valituksessa ongelmallisena.